7-3x – 5x=1 2 5 Cảm ơn ạa

7-3x – 5x=1
2 5
Cảm ơn ạaViết một bình luận

Câu hỏi mới