A. Tìm phân đối của phân tử 2x X-1 B. Tìm phân thức, nghịch đảo của phân

A. Tìm phân đối của phân tử 2x
X-1
B. Tìm phân thức, nghịch đảo của phân tử 2x-1
Giúp mình với làm ơn cần gấp lắm ạ

1 bình luận về “A. Tìm phân đối của phân tử 2x X-1 B. Tìm phân thức, nghịch đảo của phân”

  1. A. phân thức đối của phân tử $\frac{2x}{x-1}$ là -$\frac{2x}{x-1}$ 
    B. Phân thức nghịc đảo của 2x – 1 là $\frac{1}{2x-1}$ 
     

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới