a ) xy+2y² b ) (2x²y²-12xy³+6x²y):2xy

a ) xy+2y²
b ) (2x²y²-12xy³+6x²y):2xy

2 bình luận về “a ) xy+2y² b ) (2x²y²-12xy³+6x²y):2xy”

 1. Giải đáp:
   a)
  xy+2y^{2}
  =y.x+y.2y
  =y.(x+2y)
  b)
  (2x^{2}y^{2}-12xy^{3}+6x^{2}y):2xy (đk:xy\ne0)
  =\frac{2xy.xy-2xy.6y^{2}+2xy.3x}{2xy}
  =\frac{2xy.(xy-6y^{2}+3x)}{2xy}
  =xy-6y^{2}+3x
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới