ΔABC vuông tại A . Từ M trên AB vẽ MN vuông AB cắt BC tại N. MB = 3cm, BN = 5cm, NC = 2cm a, Tính AB ? b, TÍnh MA ?

ΔABC vuông tại A . Từ M trên AB vẽ MN vuông AB cắt BC tại N. MB = 3cm, BN = 5cm, NC = 2cm
a, Tính AB ?
b, TÍnh MA ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới