b)4(x-3)+16=4(1+4x) Cm ptr sau có vô số nghiệm

b)4(x-3)+16=4(1+4x)
Cm ptr sau có vô số nghiệmViết một bình luận

Câu hỏi mới