bài 1: 1 oto đi từ a đến b với vận tốc 50 km/h. lúc từ b về a oto đó đi với vận tốc 60 km/h. nên thời gian về ít hơn thời gia

bài 1: 1 oto đi từ a đến b với vận tốc 50 km/h. lúc từ b về a oto đó đi với vận tốc 60 km/h. nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. tính quãng đường ab?
bài 2: 1 oto đi từ a đến b với vận tốc 65 km/h. lúc từ b về a oto đó đi với vận tốc 50 km/h. nên th.gian về nhiều hơn th.gian đi là 36 phút. tính quãng đường ab?
bài 3: 1 hcn có chiều dài lớn hơn chiều rộng 3cm. nếu tăng chiều rộng them 2cm và tăng chiều dài thêm 1 cm thì diện tích của hình đó tăng thêm 14 cm ² . tính 2 kích thước ban đầu của hcn?

1 bình luận về “bài 1: 1 oto đi từ a đến b với vận tốc 50 km/h. lúc từ b về a oto đó đi với vận tốc 60 km/h. nên thời gian về ít hơn thời gia”

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1:                   Giải
           Gọi quãng đương AB là x (km)(x>0)
         Thời gian ô tô đi từ A-B là:x/50(h)
          Thời gian ô tô đi từ B về A là:x/60(h)
        Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút (1/3h) nên tao có pt:
                 x/50-x/60=1/3
           => 6x-5x=100
           =>  x      =100
      Vậy quãng đường AB dài 100 km

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới