Bài 1: Giải và biện luận các phương trình sau: a) m(m-x)= 3(x+3)-6m b) mx-3m=2x-3 c) (m^2 -9)x=m^2 +3m Bài 2: Giải và biện lu

Bài 1: Giải và biện luận các phương trình sau:
a) m(m-x)= 3(x+3)-6m
b) mx-3m=2x-3
c) (m^2 -9)x=m^2 +3m
Bài 2: Giải và biện luận các phương trình sau:
a) m(m-1)=2(2x+1)
b) (m^2 – 9)x=m^2 +3m
c) m(m-1)= 2(4-x)
d) (m^2 -3m+2)x= m-2
Các cậu giúp tớ với ạ, không cần làm hết đâu ạ, mng biết câu nào thì làm hộ tớ với nhé, plss!Viết một bình luận

Câu hỏi mới