Bài 1:thực hiện phép tính A) 3x (x-2) B(x-2) ( x+1)

Bài 1:thực hiện phép tính
A) 3x (x-2)
B(x-2) ( x+1)Viết một bình luận

Câu hỏi mới