Bài 2.Tìm số nguyên dương nhỏ nhất thõa mãn: a) 0,7x + 0,5 > 1,9 b) 3,6 -(1,2 + 0,3x) <1,8 Bài 3. Tìm số nguyên âm lớn nhấ

Bài 2.Tìm số nguyên dương nhỏ nhất thõa mãn:
a) 0,7x + 0,5 > 1,9
b) 3,6 -(1,2 + 0,3x) <1,8
Bài 3. Tìm số nguyên âm lớn nhất thõa mãn:
a) 4,5x + 16,2 > 7,2
b) 4,1 – 2,5x > 11,6.

1 bình luận về “Bài 2.Tìm số nguyên dương nhỏ nhất thõa mãn: a) 0,7x + 0,5 > 1,9 b) 3,6 -(1,2 + 0,3x) <1,8 Bài 3. Tìm số nguyên âm lớn nhấ”

 1. Giải đáp: $\begin{array}{l}
  2)a){x_{\min }} = 3\\
  b){x_{\min }} = 6\\
  B3)a)x =  – 1\\
  b)x =  – 4
  \end{array}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  2)a)0,7.x + 0,5 > 1,9\\
   \Leftrightarrow 0,7.x > 1,9 – 0,5\\
   \Leftrightarrow 0,7.x > 1,4\\
   \Leftrightarrow x > 2\\
   \Leftrightarrow {x_{\min }} = 3\\
  b)3,6 – \left( {1,2 + 0,3.x} \right) < 1,8\\
   \Leftrightarrow 3,6 – 1,2 – 0,3.x < 1,8\\
   \Leftrightarrow 0,3.x > 3,6 – 1,2 – 1,8\\
   \Leftrightarrow 0,3.x > 1,6\\
   \Leftrightarrow x > \dfrac{{16}}{3}\\
   \Leftrightarrow {x_{\min }} = 6\\
  B3)\\
  a)4,5.x + 16,2 > 7,2\\
   \Leftrightarrow 4,5.x > 7,2 – 16,2\\
   \Leftrightarrow 4,5.x >  – 9\\
   \Leftrightarrow x >  – 2\\
   \Leftrightarrow x =  – 1\\
  b)4,1 – 2,5.x > 11,6\\
   \Leftrightarrow 2,5.x < 4,1 – 11,6\\
   \Leftrightarrow 2,5.x <  – 7,5\\
   \Leftrightarrow x <  – 3\\
   \Leftrightarrow x =  – 4
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận