Bài toán lớp 6 của em tui, nhưng vì ngu toán nên ko bt lm :v mời các chiến thần giải nhanh giúp ạ Nhanh + đẹp = câu trả lời h

Bài toán lớp 6 của em tui, nhưng vì ngu toán nên ko bt lm :v mời các chiến thần giải nhanh giúp ạ
Nhanh + đẹp = câu trả lời hay nhất
Đề : Tìm số tự nhiên x, biết:
(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + … + (x + 30) = 795Viết một bình luận

Câu hỏi mới