Bài1: Tìm x biết: x (x-10)+x-10=0

Bài1:
Tìm x biết: x (x-10)+x-10=0Viết một bình luận

Câu hỏi mới