Bạn có thể tìm được bốn số là có tổng là 2019 không? Vì sao?

Bạn có thể tìm được bốn số là có tổng là 2019 không? Vì sao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới