bạn nga đập ống heo tiết kiệm kiệm được 200 000 đồng. bạn lấy số tiền đó để mua 1 quyển sách tham khảo giá 79000 đồng, 2 cây

bạn nga đập ống heo tiết kiệm kiệm được 200 000 đồng. bạn lấy số tiền đó để mua 1 quyển sách tham khảo giá 79000 đồng, 2 cây bút bi giá 5500 đồng/cây. vậy bạn nga có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển tập? biết gia tiền quyển tập 7500 đồng

1 bình luận về “bạn nga đập ống heo tiết kiệm kiệm được 200 000 đồng. bạn lấy số tiền đó để mua 1 quyển sách tham khảo giá 79000 đồng, 2 cây”

Viết một bình luận