Bình phương thiếu của một tổng hoặc 1 hiệu là gì

Bình phương thiếu của một tổng hoặc 1 hiệu là gì

1 bình luận về “Bình phương thiếu của một tổng hoặc 1 hiệu là gì”

 1. Giải đáp:
  Bình phương thiếu của một tổng : A^2 + AB + B^2
  Bình phương thiếu của một hiệu : A^2 – AB + B^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Hiểu đơn giản là ta có bình phương của một tổng là A^2 + 2AB + B^2 => bình phương thiếu của một tổng thì bỏ đi số 2. Vì nó thiếu số 2 nên người ta gọi là bình thương thiếu, tương tự với bình phương thiếu của một hiệu.
  – Cái này sử dụng trong công thức tổng 2 lập phương và hiệu 2 lập phương.
  +, Tổng 2 lập phương A^3 + B^3 = ( A + B ) x Bình phương thiếu của một hiệu( A^2 – AB + B^2 )
  +, Hiệu 2 lập phương A^3 – B^3 = ( A – B ) x Bình phương thiếu của một tổng ( A^2 + AB + B^2 )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới