caau1: 1 ô tô đi từ A đến B vs v=50km/h.rồi đi từ B về A vs v=40km/h.cả đi cả về hết 5h24phut.tính ab câu 2: 1 oto đi từ a đ

caau1: 1 ô tô đi từ A đến B vs v=50km/h.rồi đi từ B về A vs v=40km/h.cả đi cả về hết 5h24phut.tính ab
câu 2: 1 oto đi từ a đến B nếu vân tốc 35km/h thì đến B chậm mất 2h cần vận tốc 50km/h thì đên b sớm hơn 1h.tính ab
câu 3: 1 ca no xuôi và ngược trên 1 khúc sông dài 120km.cả xuôi và ngược hết 6h45phut.tính vtoc rieng bt vtoc nc là 5km/hViết một bình luận

Câu hỏi mới