Các bạn cho mình hỏi: Dạng bài xét xem đa thức này chia hết cho đa thức nào thì mình có cách nào dễ và nhanh hong ạ? kiểu bấm

Các bạn cho mình hỏi: Dạng bài xét xem đa thức này chia hết cho đa thức nào thì mình có cách nào dễ và nhanh hong ạ? kiểu bấm máy tính hay là tips nào đó để làm trắc nghiệm thôi.
vd: xét xem đa thức 5xy²+9xy-x²y² chia hết cho đa thức nào?
A. -x²y
B. -xy²
C. 3xy
D. x²y

1 bình luận về “Các bạn cho mình hỏi: Dạng bài xét xem đa thức này chia hết cho đa thức nào thì mình có cách nào dễ và nhanh hong ạ? kiểu bấm”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét số mũ của các hạng tử trong đa thức bị chia (số nguyên có thì cũng kệ nó), và xét số mũ dưới các đáp án, thấy rằng nếu số mũ của một trong các hạng tử của đa thức bị chia mà nhỏ hơn so với đáp án trắc nghiệm thì đáp án đó sai, lọc hết ra thì sẽ có đáp án cuối cùng, như bài VD là C vì các hạng tử trong đa thức bị chia có số mũ của các biến ≥ biến xy.
  Xin ctlhn
  * thanhnhanvo85 – No copyright
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới