Câu 4. (4,0 đ) Cho tam giác ABC cân tại A có BM là tia phân giác của , Qua M kẻ MN // BC ( a) Chứng minh tam giác ANC đ

Câu 4. (4,0 đ) Cho tam giác ABC cân tại A có BM là tia phân giác của , Qua M kẻ MN // BC (
a) Chứng minh tam giác ANC đồng dạng với tam giác AMB
b) Chứng minh an/nb=ac/cb

1 bình luận về “Câu 4. (4,0 đ) Cho tam giác ABC cân tại A có BM là tia phân giác của , Qua M kẻ MN // BC ( a) Chứng minh tam giác ANC đ”

 1. Vì MN//BC nên theo định lý Talét :
  Ta có: =$\frac{AN}{AB}$=$\frac{AM}{AC}$ 
  <=> $\frac{AN}{AC}$ = $\frac{AM}{AB}$ 
  <=>$\frac{AN}{AM}$=$\frac{AC}{AB}$ 
  Xét ΔANC và ΔAMB có:
  ∠ A chung
  $\frac{AN}{AM}$=$\frac{AC}{AB}$ (cmt)
  =>ΔANC đồng dạng Δ AMB (c-g-c)
  b, Vì BM là tia Phân giác nên :
  Ta có: $\frac{MA}{MC}$ = $\frac{AB}{BC}$ 
  Vì MN//BC nên theo định lý Talét :
  Lại có: $\frac{AN}{NB}$ = $\frac{AM}{MC}$ 
  Do đó : $\frac{AN}{NB}$=$\frac{AB}{BC}$ 
  mà AB =AC ( do ΔABC cân tại A)
  => $\frac{AN}{NB}$=$\frac{AC}{BC}$ (đpcm)
  #nguyenngocphuonguyn

  cau-4-4-0-d-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-bm-la-tia-phan-giac-cua-qua-m-ke-mn-bc-a-chung-minh-ta

  Trả lời

Viết một bình luận