câu nào là phương trình bậc nhất một ẩn? A.0.x-5=0 B,1/x+2=0 C,3x-2=0 D,2x^2+3=0

câu nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A.0.x-5=0
B,1/x+2=0
C,3x-2=0
D,2x^2+3=0

2 bình luận về “câu nào là phương trình bậc nhất một ẩn? A.0.x-5=0 B,1/x+2=0 C,3x-2=0 D,2x^2+3=0”

 1. Giải đáp:
   C. 3x – 2 = 0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Theo lý thuyết: Phương trình bậc nhất có dạng ax – b = 0 
                ⇒ 3x – 2 = 0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới