Chị Hoa mua một chai dầu ăn 2 lít, một túi gạo 5kg tại siêu thị Canpmart và phải trả tổng cộng 204000 đồng, trong đó đã tính

Chị Hoa mua một chai dầu ăn 2 lít, một túi gạo 5kg tại siêu thị Canpmart và phải trả tổng cộng 204000 đồng, trong đó đã tính cả 14000 đồng là thuế giá trị gia tăng (gọi tắt là thuế VAT). Biết rằng thuế VAT đối với loại dầu ăn chị Hoa mua là 10%, thuế VAT đối với loại gạo chị Hoa mua là 5%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì chị Hoa phải trả mỗi loại hàng bao nhiêu tiền?

1 bình luận về “Chị Hoa mua một chai dầu ăn 2 lít, một túi gạo 5kg tại siêu thị Canpmart và phải trả tổng cộng 204000 đồng, trong đó đã tính”

 1. Giải đáp:
  Gọi x (đồng) là giá gốc của 1 chai dầu ăn 2 lít (Điều kiện x > 0). Vậy giá gốc của 1 túi gạo 5kg sẽ là 204 000 – 14 000 – x = (190 000 – x) (đồng). Theo đề bài ta có phương trình
  x.(1+10%) + (190 000-x).(1 + 5%) = 204 000
  <=> 1,1.x + 190 000.1,05 – 1,05.x = 204 000
  <=> 0,05.x + 199 500 = 204 000
  <=> 0,05.x = 4 500
  <=> x = 90 000 
  Vậy giá gốc của 1 chai dầu ăn 2 lít là 90 000 (đồng). Suy ra giá gốc của 1 túi gạo 5kg là 190 000 – 90 000 = 100 000 (đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận