Cho 5(7-b) > 5(7-a) hãy so sánh a và b

Cho 5(7-b) > 5(7-a) hãy so sánh a và b
Viết một bình luận