Cho a , b , c là độ dài ba cạnh tam giác CMR: (a + b – c) . (a + c – b) . (b + c – a) <=abc

Cho a , b , c là độ dài ba cạnh tam giác
CMR: (a + b – c) . (a + c – b) . (b + c – a) <=abcViết một bình luận

Câu hỏi mới