cho A= n^3 +(n+1)^3 +(n+2)^3 chia hết cho 9 với n N sao

cho A= n^3 +(n+1)^3 +(n+2)^3 chia hết cho 9 với n N saoViết một bình luận

Câu hỏi mới