Cho abc=1.Rút gọn biểu thức A=a/(ab+a+1)+b/(bc+b+1)+c/(ac+c+1) Nhanh vs ạ chiều em thi!!

Cho abc=1.Rút gọn biểu thức
A=a/(ab+a+1)+b/(bc+b+1)+c/(ac+c+1)
Nhanh vs ạ chiều em thi!!

1 bình luận về “Cho abc=1.Rút gọn biểu thức A=a/(ab+a+1)+b/(bc+b+1)+c/(ac+c+1) Nhanh vs ạ chiều em thi!!”

 1. Giải đáp:
  A=1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Với abc=1
  Ta có:
  A=a/(ab+a+1)+b/(bc+b+1)+c/(ac+c+1)
  =a/{ab+a+abc}+b/{bc+b+1}+{bc}/{bac+bc+b}
  =a/{a(b+1+bc)}+b/{bc+b+1}+{bc}/{1+bc+b}
  =1/{bc+b+1}+b/{bc+b+1}+bc/{bc+b+1}
  ={1+b+bc}/{bc+b+1}
  =1 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới