Cho ΔABC cân tại A, đường cao AH.Gọi M là trung điểm AB, điểm K đối xứng với H qua M. a)CM: Tứ giác AHBK là hình chữ nhật. b

Cho ΔABC cân tại A, đường cao AH.Gọi M là trung điểm AB, điểm K đối xứng với H qua M.
a)CM: Tứ giác AHBK là hình chữ nhật.
b)Gọi F là điểm đối xứng với A qua H. Tứ giác ABFC là hình gì, vì sao?
c)Gọi D là trung điểm AH. CM:C,D,K thẳng hàng
d)Vẽ HEvuông gócCD tại E. CM:AEvuông gócBE.

1 bình luận về “Cho ΔABC cân tại A, đường cao AH.Gọi M là trung điểm AB, điểm K đối xứng với H qua M. a)CM: Tứ giác AHBK là hình chữ nhật. b”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới