Cho biết 2x – 2 = 0, tính giá trị của 3 – |4x + 7| : A. 8 B. -8 C. 0

Cho biết 2x – 2 = 0, tính giá trị của 3 – |4x + 7| :
A. 8 B. -8 C. 0 D. 2
giúp mik với

2 bình luận về “Cho biết 2x – 2 = 0, tính giá trị của 3 – |4x + 7| : A. 8 B. -8 C. 0”

 1. Ta có 2x – 2 = 0
  => 2x = 2
  => x =1 
  Thay vào biểu thức 3 – |4x + 7| ta có
  3 – | 4.1 + 7| 
  = 3 – | 11 |
  = 3 – 11
  = -8
  Giải đáp : B. -8

  Trả lời
 2. Ta có:
  2x-2=0
  <=>2x=0+2
  <=>2x=2
  <=>x=2:2
  <=>x=1
  Thay x=1 vào biểu thức, ta được:
  3-|4.1+7|
  =3-|4+7|
  =3-|11|
  =3-11
  =-8
  Vậy -8 là giá trị của biểu thức đã cho tại x=1
  =>Chọn B 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới