cho biểu thức A= x^2-6x+9/2x^2-6x a)Tìm đkxđ b)Tìm x để A=0

cho biểu thức A= x^2-6x+9/2x^2-6x
a)Tìm đkxđ
b)Tìm x để A=0

2 bình luận về “cho biểu thức A= x^2-6x+9/2x^2-6x a)Tìm đkxđ b)Tìm x để A=0”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=(x^2-6x+9)/(2x^2-6x)
  ĐKXĐ:2x^2-6x ne 0
  <=>2x(x-3)
  <=>2x ne 0,x-3 ne 0
  <=>x ne 0,x ne 3
  b)(x^2-6x+9)/(2x^2-6x)
  =((x-3)^2)/(2x(x-3))
  =(x-3)/(2x)
  A=0<=>(x-3)/(2x)=0
  ->x-3=0.2x=0
  ->x=3(ktm)
  Vậy không có x thỏa mãn

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    A = (x^2 – 6x + 9 )/(2x^2-6x)
  a )
  Để phân thức trên xác định thì : 
  2x^2 – 6x $\neq$ 0 
  => 2x(x-3)$\neq$ 0 
  => \(\left[ \begin{array}{l}2x\neq0\\x-3\neq0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x\neq0\\x\neq3\end{array} \right.\) 
  Vậy để phân thức trên xác định thì x $\neq$ 0 và x$\neq$ 3 
  b )
    A = (x^2 – 6x + 9 )/(2x^2-6x)
  A = (x-3)^2/[2x(x-3)]
  A = (x-3)/(2x)
  Để A = 0 thì :
  (x-3)/(2x)=0
  => x-3=0
  => x =3 (ktmđkxđ)
  Vậy không có giá trị x thỏa mãn để A = 0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới