Cho hình bình hành ABCD , biết góc A+ B + C=240. Tính số đo các góc của hình bình hành ABCD Giúp mik với

Cho hình bình hành ABCD , biết góc A+ B + C=240. Tính số đo các góc của hình bình hành ABCD
Giúp mik với

1 bình luận về “Cho hình bình hành ABCD , biết góc A+ B + C=240. Tính số đo các góc của hình bình hành ABCD Giúp mik với”

 1. ABC+D=360(định lí tổng 4 gốc)
  240+D=360
  D=360-240
  ⇒D=120độ
  do ABCD là hình bình hành nên có hai góc đối bằng nhau
  ⇒B=120độ
  ⇒A=C=2A
  2A+B+D=360(đl)
  2A+120+120=360
  2A+240=360
  2A=120
  A=120:2
  ⇒A=60độ
  do A=C
  ⇒C=60độ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới