Cho hình bình hành ABCD có góc A = 70° hỏi góc D bằng a,70° c,60° d,110° b,60°

Cho hình bình hành ABCD có góc A = 70° hỏi góc D bằng
a,70° c,60° d,110° b,60°

2 bình luận về “Cho hình bình hành ABCD có góc A = 70° hỏi góc D bằng a,70° c,60° d,110° b,60°”

 1. Giải đáp: D.110^o
  Giải thích:
  Vì ABCD là hình bình hành
  =>hat{A}=hat{C}=70^o
  Lại có: hat{A}+hat{B}+hat{C}+hat{D}=360^o
  =>hat{B}+hat{D}=360^o-70^o-70^o
  =>hat{B}+hat{D}=220^o
  Mà hat{B}=hat{D}(do ABCD là hình bình hành)
  =>2hat{B}=220^o
  =>hat{B}=110^o=hat{D}.

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   ABCD là hình bình hành
  =>hat{A}=hat{C}=70^o
  =>hat{B}=hat{D}
  Hình bình hành ABCD có :
  hat{A}+hat{B}+hat{C}+hat{D}=360^o
  =>70^o +hat{D}+70^o +hat{D}=360^o
  =>2hat{D}+140^o=360^o
  =>2hat{D}=220^o
  =>hat{D}=110^o
  ->D

  Trả lời

Viết một bình luận