Cho hình bình hành ABCD. Điểm E nằm giữa hai điểm C và D. Gọi M là giao điểm của AE và BD. Gọi diện tích tam giác ABM là S1,

Cho hình bình hành ABCD. Điểm E nằm giữa hai điểm C và D. Gọi M là giao điểm của AE và BD. Gọi diện tích tam giác ABM là S1, diện tích tam giác MDE là S2, diện tích tam giác BCE là S3. So sánh S1 với S2 + S3

1 bình luận về “Cho hình bình hành ABCD. Điểm E nằm giữa hai điểm C và D. Gọi M là giao điểm của AE và BD. Gọi diện tích tam giác ABM là S1,”

 1. Giải đáp:
  Ta có ABCD là hình bình hành nên AB = CD; ABCD đồng thời là hình thang có 2 đáy là AB và CD.
  Vì E và F lần lượt là trung điểm của AD và BC nên EF là đường trung bình của hình thang ABCD
  Suy ra: EF// AB// CD và
  (vì AB = CD)
  * Xét tứ giác ABFE có AB// EF và AE// BF nên ABFE là hình bình hành
  Tương tự, tứ giác EFCD là hình bình hành.
  * Theo tính chất hình bình hành ta có: I là trung điểm của AC và BD.
  Tam giác ACD có E và I lần lượt là trung điểm của AD và AC nên EI là đường trung bình của tam giác
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới