Cho hình chữ nhật ABCD. Xác định vị trí của E,F,G,H lần lượt trên các cạnh AB,BC,CD,DA mà EG vuông góc với HF và diện tích tứ

Cho hình chữ nhật ABCD. Xác định vị trí của E,F,G,H lần lượt trên các cạnh AB,BC,CD,DA mà EG vuông góc với HF và diện tích tứ giác EFGH nhỏ nhấtViết một bình luận

Câu hỏi mới