cho hình thang ABCD(AB//CD,AB<CD). M là giao điểm của 2 đường chéo . qua M vẽ // AB cắt AD, BC tại E,F chứng minh ME=MF

cho hình thang ABCD(AB//CD,AB<CD). M là giao điểm của 2 đường chéo . qua M vẽ // AB cắt AD, BC tại E,F chứng minh ME=MFViết một bình luận

Câu hỏi mới