Cho hình thang ABCD (AB//CD) hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I, chứng minh AI × DI = BI × CI

Cho hình thang ABCD (AB//CD) hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I, chứng minh AI × DI = BI × CIViết một bình luận

Câu hỏi mới