Cho hình thang ABCD. Độ dài đường trung bình Mn của hình thang là 26cm. Hai cạnh đáy của hình thang tỉ lệ với 9 và 4. Tính độ

Cho hình thang ABCD. Độ dài đường trung bình Mn của hình thang là 26cm. Hai cạnh đáy của hình thang tỉ lệ với 9 và 4. Tính độ dai 2 đáy của hình thang

1 bình luận về “Cho hình thang ABCD. Độ dài đường trung bình Mn của hình thang là 26cm. Hai cạnh đáy của hình thang tỉ lệ với 9 và 4. Tính độ”

 1.                                                     Bài giải:
           Gọi độ dài 2 đáy của hình thang là x và y (x, y > 0)
                            Ta có:x+y/2 và x : y = 9 : 4          
                          =>y/9=x/4=x+y/4=9=52/13=4   
                        => x = 4.4 = 16 (cm)
                        => y = 9.4 = 36 (cm)
     =->#thuviday

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới