cho hình thang ABCD và hình bình hành MNIK mới mỗi đỉnh nằm trên trung điểm 1 cạch của hình thang. chứng minh diện tích hình

cho hình thang ABCD và hình bình hành MNIK mới mỗi đỉnh nằm trên trung điểm 1 cạch của hình thang. chứng minh diện tích hình thang gấp 2 lần diện tích hình bình hànhViết một bình luận

Câu hỏi mới