Cho hình vuông ABCD . Gọi M,N,P,Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DA .Chứng minh : a, AN= DM và AN vuông góc

Cho hình vuông ABCD . Gọi M,N,P,Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DA .Chứng minh : a, AN= DM và AN vuông góc DM
b, các đường thẳng DM,AN,BP,CQ giao nhau thành một hình vuông.
c, Gọi E là giao điểm DM và AN . Chứng minh CE = CD

1 bình luận về “Cho hình vuông ABCD . Gọi M,N,P,Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DA .Chứng minh : a, AN= DM và AN vuông góc”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta AMD,\Delta ANB$ có:
  $AM=\dfrac12AB=\dfrac12BC=BN$
  $\widehat{MAD}=\widehat{ABN}(=90^o)$
  $AD=AB$
  $\to\Delta ADM=\Delta BAN(c.g.c)$
  $\to \widehat{ADM}=\widehat{BAN}$
  $\to\widehat{EAM}=\widehat{ADM}$
  $\to\widehat{EAM}+\widehat{AME}=\widehat{ADM}+\widehat{AMD}=90^o$
  $\to\Delta AEM$ vuông tại $E$
  $\to AE\perp ME$
  $\to AN\perp DM$
  b.Ký hiệu giao điểm như hình vẽ
  Tương tự câu a chứng minh được $DM\perp CQ, BP\perp CQ, AN\perp BP$
  $\to EFGH$ là hình chữ nhật
  $\to HE//PF\to ME//BF$
  Mà $M$ là trung điểm $AB\to E$ là trung điểm $AF$
  Tương tự $F, G, H$ là trung điểm $BG, CH, DE$
  Xét $\Delta AED,\Delta HDC$ có:
  $\widehat{EAD}=90^o-\widehat{ADE}=\widehat{HDC}$
  $AD=DC$
  $\widehat{AED}=\widehat{DHC}(=90^o)$
  $\to\Delta AED=\Delta DHC$(cạnh huyền-góc nhọn)
  $\to DE=HC$
  $\to 2HE=2HG$
  $\to HE=HG$
  $\to HEFG$ là hình vuông
  $\to$Các đoạn thẳng $DM, AN, BP,CQ$ giao nhau tạo thành một hình vuông
  c.Ta có: $CQ\perp DE=H$ là trung điểm $DE$
  $\to CQ$ là trung trực $DE$
  $\to CD=CE$

  cho-hinh-vuong-abcd-goi-m-n-p-q-theo-thu-tu-la-trung-diem-cua-cac-canh-ab-bc-cd-da-chung-minh-a

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới