Cho phương trình ???? + ???? = 2???? + 1. Tìm giá trị của ???? để phương trình có nghiệm ???? = 1

Cho phương trình ???? + ???? = 2???? + 1. Tìm giá trị của ???? để phương trình có nghiệm ???? = 1Viết một bình luận

Câu hỏi mới