Cho pt: 2 ( m – 2 ) x + 3 = m – 5 (1) a) Tìm m để pt (1) là pt bậc nhất 1 ẩn b)Với giá trị nào của m thì pt (1) tương đương

Cho pt: 2 ( m – 2 ) x + 3 = m – 5 (1)
a) Tìm m để pt (1) là pt bậc nhất 1 ẩn
b)Với giá trị nào của m thì pt (1) tương đương với pt: 2x + 5 = ( x + 7 ) – 1Viết một bình luận

Câu hỏi mới