Cho tam giác ABC, AD là đưong phân giác của tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE=4 cm Biết AB=3cm; AC=6cm a) Tín

Cho tam giác ABC, AD là đưong phân giác của tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE=4 cm Biết AB=3cm; AC=6cm
a) Tính DC/DB
b) Chứng minh DE//ABViết một bình luận