Cho tam giác ABC cân tại A, lấy điểm M trên BC, vẽ Mx song song AB, My song song AC, Mx cắt AC tại F, My cắt AB tại E a, chứn

Cho tam giác ABC cân tại A, lấy điểm M trên BC, vẽ Mx song song AB, My song song AC, Mx cắt AC tại F, My cắt AB tại E
a, chứng minh: tam giác ABC đồng dạng với tam giác FMC
b, chứng minh: BM.CF=MC.ME
c, Gọi O là giao điểm của AM và ef. Vẽ FK song song AM, ( k thuộc bc ) oc căt fk tại I, CMINH i LÀ TRUNG ĐIỂM fkViết một bình luận

Câu hỏi mới