cho tam giác ABC có BC=4cm, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GB, GC a,

cho tam giác ABC có BC=4cm, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GB, GC
a, Tính độ dài ED
b, Chứng minh:DE//IK
c, Chứng minh:Tứ giác EDKI là hình bình hành

2 bình luận về “cho tam giác ABC có BC=4cm, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GB, GC a,”

 1. a)
  Xét $\Delta ABC$, ta có:
  $E$ là trung điểm của $AB$ ($CE$ là đường trung tuyến)
  $D$ là trung điểm của $AC$ ($BD$ là đường trung tuyến)
  Nên $DE$ là đường trung bình của $\Delta ABC$
  Do đó $DE=\dfrac{BC}{2}=\dfrac{4}{2}=2cm$
  b)
  Xét $\Delta GBC$, ta có:
  $I$ là trung điểm của $GB\left( gt \right)$
  $K$ là trung điểm của $GC\left( gt \right)$
  Nên $IK$ là đường trung bình của $\Delta GBC$
  Do đó $IK//BC$ và $IK=\dfrac{1}{2}BC$
  Mà $DE//BC$ và $DE=\dfrac{1}{2}BC$ ($DE$ là đtb của $\Delta ABC$)
  Vậy $DE//IK$ và $DE=IK$
  c)
  Xét tứ giác $EDKI$, ta có:
  $DE//IK\left( cmt \right)$
  $DE=IK\left( cmt \right)$
  Nên tứ giác $EDKI$ là hình bình hành

  cho-tam-giac-abc-co-bc-4cm-cac-duong-trung-tuyen-bd-va-ce-cat-nhau-tai-g-goi-i-k-theo-thu-tu-la

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới