cho tam giác ABC có đường phân giác AD. Biết AB =6 AC = 9 BC =10 tính BD,CD

cho tam giác ABC có đường phân giác AD. Biết AB =6 AC = 9 BC =10 tính BD,CDViết một bình luận

Câu hỏi mới