Cho tam giác ABC D là trung điểm trên cạnh AB.Đường thẳng qua D song song với AC cắt BC ở E.Vẽ điểm M,N trên nửa mặt phẳng bờ

Cho tam giác ABC D là trung điểm trên cạnh AB.Đường thẳng qua D song song với AC cắt BC ở E.Vẽ điểm M,N trên nửa mặt phẳng bờ BC, không chứa A sao cho BMC+BAC=180 độ và BMN+BDE=180 độ.Chứng minh 3 điểm M,N,C thẳng hàng.
Ko cần hình nhanh giúp ahhhhhhhhViết một bình luận

Câu hỏi mới