cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah phân giác bd của goc b. goi i la giao cua ah va bd a, chứng minh tam giác ABD đồng

cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah phân giác bd của goc b. goi i la giao cua ah va bd
a, chứng minh tam giác ABD đồng dạng tam giác HBI
b, biết AB= 6cm, AC= 8 cm. Tính AD, DC=?
c,IH . DC = AD . IA

1 bình luận về “cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah phân giác bd của goc b. goi i la giao cua ah va bd a, chứng minh tam giác ABD đồng”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới