Cho tam giác ABC vuông tại Ạ, đường phân giác BD. Tính AB, BC biết rằng AD=4cm, DC=5cm

Cho tam giác ABC vuông tại Ạ, đường phân giác BD. Tính AB, BC biết rằng AD=4cm, DC=5cmViết một bình luận

Câu hỏi mới