Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D a) Chứng minh

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D
a) Chứng minh rằng điểm E đối xứng với M qua AB
b) Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì ? Vì sao ?
c) Cho BC = 4cm, tính chu vi tứ giác AEBM
d) Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì AEBM là hình vuông ?

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D a) Chứng minh”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hình mình vẽ bên dưới ạ!
  a)  ΔABC có:
  $\left.\begin{matrix}D là trung điểm của AB\\ M là trung điểm của BC\end{matrix}\right\}$
  => DM là đường trung bình của ΔABC 
  => DM // AC 
  Mà AB $\bot$ AC, DM // AC => DM $\bot$ AB (1)
  Lại có: DE = DM (vì E đối xứng với M qua D)  (2)
  Từ (1) và  (2) => Điểm E đối xứng với M qua AB 
  b) Vì DM là đường trung bình của ΔABC 
  Nên $\begin{cases}DM // AC (cmt)\\ DM = \frac{1}{2} AC\end{cases}$
  => EM // AC (vì E $\in$ DM)  (3)
  Mà ED = DM (vì E đối xứng với M qua D) 
  => DM = ED = $\frac{1}{2}$ AC hay EM = AC (4)
  Từ (3) và (4) => AEMC là hình bình hành 
  Ta có: AB $\bot$ EM 
           AB cắt EM tại D 
  Do đó: AEBM là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết)
  c) BC= 4cm => BM=MC=$\frac{BC}{2}$ = 2cm (M là trung điểm BC) 
  Vì AEBM là hình thoi nên:
  C_AEBM = 4.BM = 4.2 = 8 (cm) 
  d) 
  Ta có: AEBM là hình thoi (cm câu b) 
  Hình thoi AEBM là hình vuông khi AB=EM
  Mà AEMC là hình bình hành nên:
  EM=AC 
  => AB=EM=AC
  => ΔABC vuông mà có thêm điều kiện là: AB = AC 
  Hay ΔABC vuông cân tại A thì AEBM là hình vuông. 
  Vote cho mik ạ! 
  $#ChauNgocle63$
  #hoidap247
   

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-trung-tuyen-am-goi-d-la-trung-diem-cua-ab-e-la-diem-doi-ung-v

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới