Cho tam giác ABC vuông tại A, qua A kẻ đường thẳng d song song BC. Kẻ BI , XK vuông góc đường thẳng d tại I,K. Gọi E,M,D lần

Cho tam giác ABC vuông tại A, qua A kẻ đường thẳng d song song BC. Kẻ BI , XK vuông góc đường thẳng d tại I,K. Gọi E,M,D lần lượt là trung điểm AB,BC,CA.
a) Tứ giác AEMD là hình gì?
b) Trên tia đối tia CK lấy G sao cho CG=BI. CM: M là trung điểm IG
c) Gọi H là giao điểm MK và BI. Tứ giác IKGH là hình gì?
Giúp mik với ạ. Chỉ cần lm câu c là đk.

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A, qua A kẻ đường thẳng d song song BC. Kẻ BI , XK vuông góc đường thẳng d tại I,K. Gọi E,M,D lần”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới