Cho tam giác ABCcân tại Acó đường caoAD. Lấy điểm H thuộc đoạn thẳng AD, gọi Klà điểm đối xứng vớiđiểm Hqua điểm D 1) Tứ giác

Cho tam giác ABCcân tại Acó đường caoAD. Lấy điểm H thuộc đoạn thẳng AD, gọi Klà điểm đối xứng vớiđiểm Hqua điểm D
1) Tứ giác BHCKlà hình gì? Vì sao?
2) Đường thẳng vuông góc với đường thẳng BCtại Ccắt tia BKtại điểm M. Chứng minh rằng: KM =HC .
3) Qua điểm M kẻ đường thẳng song song với đường thẳng BCcắt tia CKtại N . Chứng minh rằng: Tứ giác
BCMNlà hình chữ nhật. Tính diện tích hình chữ nhật BCMN biết rằng BC = 8cm; BH = 5cm .Viết một bình luận

Câu hỏi mới