cho tam giác DEF có H,K lần lượt là trung điểm của DE,DF. Biết DH=2cm, HE=4cm,DF=9cm,DK=3cm. CMR: HK//EF

cho tam giác DEF có H,K lần lượt là trung điểm của DE,DF. Biết DH=2cm, HE=4cm,DF=9cm,DK=3cm. CMR: HK//EF

1 bình luận về “cho tam giác DEF có H,K lần lượt là trung điểm của DE,DF. Biết DH=2cm, HE=4cm,DF=9cm,DK=3cm. CMR: HK//EF”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới