Cho tam giác MNP cân tại M, MA là tia phân giác của góc M, Q là trung điểm của MP, lấy P đối xứng với A qua Q a, Chứng minh:M

Cho tam giác MNP cân tại M, MA là tia phân giác của góc M, Q là trung điểm của MP, lấy P đối xứng với A qua Q
a, Chứng minh:MB//AP
b, Tứ giác MBPA là hình gì?
c, Tam giác MNP cần bổ sung điều kiện gì để MBPA là hình vuông.
mik cần gấp lắm ạ

1 bình luận về “Cho tam giác MNP cân tại M, MA là tia phân giác của góc M, Q là trung điểm của MP, lấy P đối xứng với A qua Q a, Chứng minh:M”

 1. a) Xét tứ giác MBPA có:
   { Q là trung điểm của MP (gt)
   { Q là trung điểm của AB ( A đx B qua Q)
   { MP cắt AB tại Q
  ⇒ MBPA là HBH ( tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)
  ⇒ MB//AB ( tính chất của HBH)
  b) Ta có: {MA là tia phân giác của góc M
  Mà tam giác MNP là tam giác cân
  ⇒ MA là đường cao, đường trung tuyến của tam giác MNP
  Ta có: tứ giác MBPA là HBH (cmt)
  Mà góc MAP= 90 độ ( MA là đường cao)
  ⇒ MBPA là HCN (HBH có 1 góc vuông)
  c) Điều kiện: MA= MB thì MBPA là hình vuông 
  Nhớ đánh giá 5 vote nha   
   

  cho-tam-giac-mnp-can-tai-m-ma-la-tia-phan-giac-cua-goc-m-q-la-trung-diem-cua-mp-lay-p-doi-ung-vo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới