Cho tam giác MNP vuông cân tại M. Có Mk là tia phân giác của M. Tính Nk,PK,PM,PN. Biết MN=2cm

Cho tam giác MNP vuông cân tại M. Có Mk là tia phân giác của M. Tính Nk,PK,PM,PN. Biết MN=2cmViết một bình luận

Câu hỏi mới